Meer partners...

Naast onze hoofdpartners, waar we zeer intens met samenwerken en waarmee we het hoogste partnership statuut hebben, hebben we over de jaren ook goede ervaringen opgebouwd met de lager vermelde partners. We zien deze partners als een aanvulling voor die klanten die een advies willen in een totaalprojecten. Kortom om het ecosysteem te verbreden.

We zijn een software defined company maar dit wilt niet zeggen dat ePact geen mening heeft of geen advies kan uitbrengen naar klanten die geen eigen hardware standaard hebben of aan klanten die een end-to-end overall solution approach willen hanteren.

Vaak zien we dat klanten gecharmeerd zijn door de appliance aanpak waarbij een single vendor een oplossing aanreikt waarin software en hardware op elkaar afgestemd zijn. Vooral het support verhaal, waar je een enkel aanspreekpunt hebt, is vaak voor enterprise klant een doorslaggevend argument.

Background_Bridge_Green
Artboard 4

Als je op zoek bent naar goede endpoints die beheersbaar zijn en waarmee je een totaal beleid kunt uitwerken, dan is de ondersteunende software die IGEL biedt precies wat je nodig hebt. De Universal Management Suite maakt het beheer van alle endpoint devices mogelijk, en optimaliseert zo elk End User Computing (EUC)-project. Dankzij de ondersteuning van alle remote display protocols (Blast, ICA, PCoIP, RDP…) komen de digitale werkplakken vlot tot bij de gebruikers.

Artboard 5

Zerto is een DR recovery-oplossing die volledig op de hypervisorlaag functioneert, en bovendien near-synchrone replicatie aan een betaalbare prijs beschikbaar maakt. Omdat het zowel on-premise als in de cloud kan ingezet worden, wordt Zerto vaak gezien als permanente DR / Business Continuity-tool maar ook als een tool die migraties mee ondersteunt, en zelfs als bescherming dient tegen cryptolocker-malware. Het is mogelijk om Zerto voor een beperkte tijd te huren, zodat de overschakeling naar Cloud resources, of naar een andere hypervisor, haast ongemerkt kan gebeuren. Zerto maakt ook een online cross-hypervisorreplicatie mogelijk. Dankzij de heldere rapportering en gebruiksvriendelijkheid slaagt elke systeembeheerder er hiermee in om een continuïteitsplan uit te bouwen met zeer scherpe RPO’s en RTO’s.

Artboard 2

Hardware-onafhankelijkheid zit in het DNA van ePact; we volgen daarin steeds de voorkeur van de klant. Indien de klant geen specifieke voorkeur heeft, of in het geval dat we werken aan een totaaloplossing of greenfield, dan geven we uiteraard graag advies bij die keuze. We kijken dan o.a. uit naar hoe ‘open’ de hardwareleverancier zich opstelt. Mellanox, bijvoorbeeld, is een switching-/adapterleverancier die zich zeer open opstelt en die kwalitatief en betaalbaar netwerkmateriaal aanlevert. Bovendien worden hardware en software los van elkaar aangeboden, dus is er geen sprake van een monolithisch blok. In software-defined netwerking-termen spreken we van het loskoppelen van control en dataplane.

Mellanox’ achtergrond als infiniband-speler en hun zelf ontwikkelde ASIC’s gaven hen de mogelijkheid om snelle datacenter-switchen op de markt te brengen die als basis kunnen dienen van een Software-Defined DataCenter. Niet alleen kunnen deze 10/25/40/50/56/100Gb/s-switchen de basis vormen voor onder meer een VMware NSX, maar ze kunnen ook ingezet worden in een VSAN Hyper Converged-project of bij het koppelen van Hypervisor met converged opstelling met Tintri -of Nimble-storage. De betaalbare, snelle interconnectiviteit maakt anders ontwerpen mogelijk, zodat het zwaartepunt bij de software kan worden gelegd.

Artboard 8

Als software-defined loadbalancer die zowel op x86-servers alsook op VM’s en containers kan draaien, leent AVI Networks zich uitermate tot het elastisch uitbouwen van applicatiediensten. Door de kennis van de applicaties en de integratie met VMware vCenter kan de loadbalancing-capaciteit automatisch en proactief geschaald worden. Een centraal beheer en een helder overzicht met real-time visualisatie van de applicatie en microservices maken het verschil met andere loadbalancers. AVI Networks is breed inzetbaar en een niet te onderschatten component in  een software-defined datacenter.

Artboard 9

Klanten die niet volledig virtueel kunnen gaan, en dus naast de virtuele workload ook nog fysieke workload hebben, kunnen we verder helpen met Nimble. Nimble slaagt erin het beste van beide (de fysieke en de virtuele) werelden te combineren, alsook de snelheid te garanderen met hun flash-optimized design. Opmerkelijk zijn vooral de analyses via INFOSIGHT, dat de brug slaat tussen counters van de storage en de virtuele machines. Met Nimbles Scale-to-Fit heb je de mogelijkheid om niet-disruptief te schalen, en dat zowel scale-up als scale-out. Desgewenst kan ook een nieuw type controller (dus zonder downtime) worden geïntroduceerd. Voor VMware-klanten kan de vVOL-support op de Nimble-systemen ook een eenvoudiger en efficiënter beheer bieden. Zo kan er naar een storage-based policy management worden overgegaan, wat volledig past in de storage-visie van VMware.

Artboard 7

ePact heeft de ambitie om het verschil te maken aan de hand van software. In totaalprojecten polsen we altijd naar de hardwarevoorkeur van de klant en ontwerpen vervolgens het project in functie van diens wensen. Als het x86-hardware betreft, werken we vaak met Dell Servers. Als klanten geen voorkeur hebben of niet gebonden zijn aan een corporate standard, dan kiezen we voor de x86-servers van SuperMicro. Een belangrijke drijfveer hierbij zijn de lage kosten, aangezien alle serverleveranciers toch dezelfde componenten gebruiken: CPU, netwerkkaarten, memory, disks, SSD’s… Het verschil met zogenaamde A-merkleveranciers is dat die langer een servergamma aanhouden zonder de gebruikte onderliggende hardwarecomponenten te veranderen. In de optiek van een software-defined-visie en de abstractie die een hypervisor brengt naar x86-hardware, beschouwen we dit niet als een voordeel. Wij willen de hardware-evoluties nauwer opvolgen. Kortom: investeer in software en niet in duurdere hardware die hetzelfde doet – dàt is ons motto. Maar uiteraard geldt zoals steeds: uiteindelijk beslist de klant.

Artboard 6

Exagrid zien we als secondary storage, die zowel voor back-up- als voor archiefdoeleinden kan worden ingezet. Klanten die toch langere back-upretenties eisen, maar niet willen inboeten op back-up en of restore-snelheden, kunnen we hiermee helpen. Cruciaal hierbij is de ‘landing zone’-technologie van Exagrid, waarbij recente, actuele data snel kan worden verwerkt en koude data worden doorgeschoven naar het deel waar adaptive deduplication en compressie op kan gebeuren. Door een doorgedreven integratie met meerdere back-upapplicaties – in onze context zeer vaak met Veeam –, koppel je de flexibiliteit en eenvoud van Veeam aan de snelheid en opslagcapaciteit van Exagrid. Ook het schalen met Exagrid staat garant voor het behoud van de back-upsnelheden.

DellEmc

Klanten die betrouwbare A-klasse servers willen en zelf, of onder ons advies, aan de slag willen gaan kunnen vertrouwen op onze DellEMC productkennis, voornamelijk langs de serverzijde kunnen we de Hypervisor of HyperConverged noden perfect vertalen naar afgestemde kitlist.

Vaker zien we ook dat klanten volledige oplossingen willen hebben, soort bouwblokken waar de software, hardware en de support vervat zitten.

Als klanten volledig ontzorgt willen worden en binnen één consortium alles willen afnemen dan kan VMware – DellEMC een logische keuze zijn. Ondanks dat VMware een eigen koers vaart binnen DellEMC zien we wel dat ze ook samen bouwblokken in de markt zetten waarbij alles op elkaar wordt afgestemd en alles van grond op gedesigned is.

Een succesvol voorbeeld hiervan is de HyperConverged oplossing: vxRail.