O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem kiest VMware NSX om interne security verder op te drijven

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem is een algemeen ziekenhuis dat deel uitmaakt van het regionale
ziekenhuisnetwerk E17 en biedt quasi alle diensten aan. Ze tellen 264 erkende bedden en zo’n 800-tal
ziekenhuismedewerkers. Onder het motto ‘samen borg voor een goede zorg’, gaan ze voluit voor het leveren
van kwalitatieve zorg op maat van de individuele noden en wensen van de patiënt. Ze investeren hiervoor in
innovatieve projecten die de kwaliteitssystemen verbeteren en processen optimaliseren.

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem is een algemeen ziekenhuis dat deel uitmaakt van het regionale ziekenhuisnetwerk E17 en biedt quasi alle diensten aan. Ze tellen 264 erkende bedden en zo’n 800-tal ziekenhuismedewerkers. Onder het motto ‘samen borg voor een goede zorg’, gaan ze voluit voor het leveren van kwalitatieve zorg op maat van de individuele noden en wensen van de patiënt. Ze investeren hiervoor in innovatieve projecten die de kwaliteitssystemen verbeteren en processen optimaliseren.

“Stilstaan is achteruitgaan, zeker op security vlak. Voorheen verliep al ons netwerkverkeer over één firewall en stonden alle systemen met elkaar in contact. We zagen de nood dit op te splitsen, east-west traffic te beperken en de security te verbeteren.”

DE UITDAGING

 O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem beschikt over een ISO27001 certificaat dat aantoont te voldoen aan alle eisen rond informatiebeveiliging. “Stilstaan is achteruitgaan, zeker op security vlak”, zegt Bart Vanden Driessche, IT Directeur bij O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem. “Voorheen verliep al ons netwerkverkeer over één firewall en stonden alle systemen met elkaar in contact. We zagen de nood dit op te splitsen, east-west traffic te beperken en de security te verbeteren.”

DE OPLOSSING

 “Met ePact bekeken we de opties om onze netwerksecurity verder te optimaliseren. Zij vertelden ons over NSX en de mogelijkheid om aan microsegmentatie te doen”, aldus Koen Verhulst, DPO & Veiligheidsconsultent bij O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem. Met aparte, interne firewall regels kan er gedefinieerd worden welke systemen al dan niet met elkaar mogen communiceren. Zo kan lateral movement gemanaged en indien nodig gestopt worden. “We zijn in de tweede helft van vorig jaar gestart met de implementatie en inmiddels bevinden we ons in de afrondingsfase.”

De Voordelen

Centraal beheer

 “We kunnen de verschillende firewall regels vanuit één management console definiëren en managen. Voorheen konden we dit nauwelijks tot niet, dus dit heeft de security een enorme boost gegeven”, aldus Bart Vanden Driessche.

“Netwerkvirtualisatie met NSX was een logische volgende stap die naadloos aansloot op de reeds geïmplementeerde VMware oplossingen binnen onze IT omgeving en past binnen onze visie om de komende jaren toe te werken naar een cloud infrastructuur.”

Integratie met bestaande VMware oplossingen

Binnen de IT infrastructuur werd er al gebruik gemaakt van VMware vSAN en vSphere om servers en storage te virtualiseren. “Netwerkvirtualisatie met NSX was een logische volgende stap die hierop aansluit en past binnen onze visie om de komende jaren toe te werken naar een cloud infrastructuur”, legt Koen Verhulst uit.

Verbeterde inzichten

 “Het netwerkverkeer wordt accuraat in kaart gebracht waardoor we perfect kunnen zien wat er binnen- en buitengaat. Dit heeft als voordeel dat potentiële dreigingen eenvoudig geïdentificeerd worden en we exact weten hoe te reageren”, verklaart Bart Vanden Driessche.

blik op de toekomst

 “Op onze agenda staat momenteel de verdere uitrol van de NSX implementatie. Alle verschillende zaken zijn aangekocht, maar alles moet nu nog verder geïmplementeerd, afgewerkt of geüpdatet worden. In een volgende fase willen we de NSX Advanced Threat Prevention (ATP) module met IDS & IPS, ook Intrusion Detection & Prevention genoemd, implementeren”, besluiten Koen Verhulst en Bart Vanden Driessche. Deze SaaS-module integreert met de huidige NSX setup en zal de (interne) security in de toekomst nog verder optrekken.

O.L.V. Van Lourdes Ziekenhuis Waregem verpleegster
O.L.V. Van Lourdes Ziekenhuis Waregem logo

WEBSITE
www.ziekenhuiswaregem.be

REGIO
België, Waregem

SECTOR
Health care

GEÏMPLEMENTEERDE OPLOSSING
VMware NSX

VOORDELEN

  • Centraal beheer
  • Integratie met bestaande VMware oplossingen
  • Verbeterde inzichten