ePact is een absolute pionier in de evolutie van fysieke naar virtuele serveromgevingen. Overtuigd van de kracht en meerwaarde van op software-gebaseerde oplossingen en de hybride cloud bieden we bij ePact onze klanten de flexibiliteit, schaalbaarheid en eenvoud van virtualisatie.

Zelf omschrijven we onze visie als ‘Virtualisatie 2.0’, omdat volledige virtualisatie – – niet alleen van servers, maar ook van networking en opslag – – de weg effent naar de meest efficiëntie werking van uw bedrijf. ePact vervangt daarom traditionele infrastructuur door VM-centric software, waarbij virtualisatie, opslag en het netwerk centraal worden beheerd. Door on-premise slimme keuzes te maken, kan uw bedrijf doorgroeien naar één hybride cloud, een datacenter dat flexibel, performant, overzichtelijk en veilig is, en een bloeiende toekomst garandeert.

Wie is

ePact?

Wat doet

ePact?

Als ePact staan we klanten bij in alle Software Defined vraagstukken, gaande van analyse, advies, architecturen uitwerken en het dan ook daadwerkelijk implementeren.

Steeds vaker stopt het hier niet. Klanten verwachten meer en meer een end-to-end aanpak en zo bestendigen we onze lange termijn klantenrelatie.

Dit vertaalt zich concreet in het operationeel houden van oplossingen en assisteren van klanten met managed services. Dus op frequente basis healthchecks en updates uitvoeren en het terugkoppelen van de field ervaringen. Kortom we hebben er alle baat bij om een kwaliteitsoplossing af te geven omdat we het ownership en de goede werking van de oplossingen op ons willen en kunnen nemen.

Daar staan we voor als bedrijf: vernieuwde kwaliteit leveren en achter de oplossingen kunnen staan die we voorstellen.

De wereld is in constante verandering en de digitale revolutie maakt zijn intreden. In deze digitale economie draait alles om kennis, onder de vorm van data. Hoe kan je op een snelle en efficiënte manier kennis vergaren en hier een business model rond bouwen. Stilstaan is geen optie meer en vroeg of laat gaat elke sector zich naar deze wetmatigheid moeten schikken en zich dus anders organiseren. Wie erin slaagt om zijn interne werking zo te organiseren dat hij flexibeler kan omgaan met obstakels, gaat marktaandeel winnen tov concurrenten die niet investeren of niet snel genoeg de omslag kunnen maken. Omdat hier het handelswaar digitale data is, gaat IT hier steeds een zwaarder aandeel inkrijgen. IT als onderdeel van de business, die de digitale strategie moet aanleveren.

In deze context plaatsen we onze ‘Virtualisatie 2.0’ visie van ePact. Dit is dus een Software Defined verhaal dat business instaat stelt om snel, efficiënt en op en veilige manier te handelen. De IT invulling van de visie valt te vertalen naar concepten zoals automatisatie, monitoring, digitale workspace, SDDC, data protection, business continuïteit en microsegmentatie (security). Altijd wetende dat IT ondersteunend is aan een business model dat data verwerkt.

Onze

Visie...

Contact