For business in change

IT ondersteuning

Kies voor professionele IT ondersteuning van A tot Z.

IT ondersteuning​

Wat doen we

Afhankelijk van de gekozen support oplossing staat onze ePact Service Desk ter beschikking om je uit de nood te helpen volgens volgende regimes: 24/7, 8u00-18u00 of 9u00-17u00.

Bij de start van een support contract brengen we tijdens een intake gesprek in kaart hoe de huidige infrastructuur opgezet is. Dit met als doel dat zowel jij als wij een duidelijk beeld hebben van de huidige situatie zodat we een kwalitatieve dienstverlening kunnen aanbieden.

Aan de hand van een health check evalueren we met een kritische blik de huidige infrastructuur en leveren hiervan een rapport aan met de gedocumenteerde as-is situatie en, indien van toepassing, aanbevelingen gebaseerd op onze expertise.

Tijdens een preventief onderhoud evalueren we de infrastructuur en voeren in samenspraak met jou een aantal aanpassingen/verbeteringen uit.

We volgen via planmatig beheer korte en lange termijn projecten op. Samen met u worden de doelstellingen, taken, verantwoordelijkheden rekening houdend met scope, tijd en budget vastgelegd. 

Wanneer er nood is aan korte of lange termijn ondersteuning binnen jouw infrastructuur team dan kunnen wij hieraan tegemoetkomen. Door regelmatige bijscholing en certifiëring brengen onze consultants u een technische meerwaarde.

IT support ePact illustratie

Onderhoud

Hoe kunnen we ondersteunen

Service desk icon

Support

Afhankelijk van het gekozen support window kan je bij onze service desk terecht voor ondersteuning met betrekking tot de door ons ondersteunde technologieën. Wij garanderen expertise, continue opvolging, eventuele vendor escalatie, frequente communicatie  met als doelstelling het probleem of de aanpassing binnen een aanvaardbare termijn op te lossen/tot een goed einde te brengen.

Je kan onze service desk telefonisch of via mail bereiken om een incident of change request aan te vragen.

Consultancy icon

Consultancy

Wij hechten veel belang aan het up-to-date houden van de kennis van onze architecten en engineers. Door middel van regelmatige trainingen en certificatietrajecten stimuleren we dit belang. 

Dit brengt met zich mee dat, wanneer je nood hebt aan expertise in de door ons aangeboden technologieën, zowel op korte als lange termijn, onze consultants kunnen bijstaan en begeleiden in projecten en ondersteuning.

Projectontwikkeling icon

Preventief onderhoud

Middels een onderhoudscontract worden er een aantal recurrente preventieve onderhoudsdagen bepaald. Tijdens deze dagen wordt je infrastructuur doorgelicht en stellen we een aantal verbeteringen voor die meteen, in samenspraak, kunnen worden uitgevoerd. Hierbij houden we rekening met de redundantie van de systemen.

Tijdens deze dagen worden hoofdzakelijk minor en/of security patches geinstalleerd met als doel de omgeving up-to-date en veilig te houden. Je ontvangt eveneens een rapport met de as-is situatie, de uitgevoerde werken en eventuele aanbevelingen.

Project management icon

Project management

Tijdens projectwerking kunnen wij je bijstaan, begeleiden of autonoom een project van A tot Z opleveren. Onze project managers bepalen samen met de stakeholders de milestones, benodigde resources en de deliverables waarbij we steeds rekening houden met tijd, budget en scope. 

Bij het afsluiten of opleveren van een project voorzien wij een handover onder de vorm van documentatie en, indien gewenst, een training/workshop met betrekking tot de nieuw geïmplementeerde technologie.

Audit icon

Audits

Indien je ondersteuning wenst of het remote beheer van je infrastructuur wil uitbesteden, stellen wij een intake voor. We maken een momentopname van de infrastructuur en stellen, indien van toepassing, een aantal aanbevelingen voor gebaseerd op onze expertise. Je ontvangt een 360° rapport waarin de as-is situatie en aanbevelingen zijn opgenomen. Dit stelt ons in staat om accurater in te grijpen wanneer er zich een probleem manifesteert of je een aanpassing wil laten doorvoeren.

Health checks maken deel uit van een onderhoudscontract en worden pro-actief en op regelmatige basis ingepland. Hierbij wordt dezelfde werkwijze als bij een intake gehanteerd met als enige verschil dat een health check een recurrent gegeven is.

Eveneens kan je bij ons terecht voor een éénmalige audit van de infrastructuur. 

Onze reference cases

WAT ZEGGEN ONZE KLANTEN

BO Partner is een reseller van IT diensten met klanten zoals Delvaux, Bulo, Eagle Stone en Nonet in het potfolio. Recent besloten ze om meer te focussen op hun hogere IT dienstverlening en beroep te doen op een externe partner om hun infrastructuur te managen

BO Partner is een reseller van IT diensten met klanten zoals Delvaux, Bulo, Eagle Stone en Nonet in het potfolio. Recent besloten ze om meer te focussen op hun hogere IT dienstverlening en beroep te doen op een externe partner om hun infrastructuur te managen

Hamann International Logistics is een gespecialiseerde partner voor alle logistieke oplossingen op maat. Zowel grote industriële verladers als kleine en middelgrote ondernemingen kunnen bij hun terecht. Hamann vormt je persoonlijke en proactieve onestop oplossing voor general cargo, warehousing, zee- en luchtvracht en e-commerce logistiek binnen de BeNeLux.

Start vandaag met je digitale transformatie

We leren je business graag beter kennen tijdens een vrijblijvend gesprek.