ePact en Integri creëren uniek Veeam webportaal om klanten te managen

Veeam biedt met zijn ‘Backup for Microsoft 365’ een volwaardige back-up oplossing. Toch is er nog vaak noodzaak naar een doorgedreven webportaal dat net iets verder gaat dan wat er standaard wordt aangereikt, zeker in functie van back-upbeheer. Hier slaan ePact en Integri de handen in elkaar om te komen tot een volwaardige SaaS-oplossing, Zero Effort Backup for Office 365, die alle operationele noden kan afdekken.

Ondanks dat Microsoft applicatieve herstelmogelijkheden biedt in zijn O365 platform is het geen vervanging voor een volwaardige backup. Het veiligstellen van deze data blijft steeds de eindverantwoordelijkheid van de klanten zelf. 

Veeam biedt met zijn ‘Backup for Microsoft 365’ een volwaardige back-up oplossing. Toch is er nog vaak noodzaak naar een doorgedreven webportaal  dat net iets verder gaat dan wat er standaard wordt aangereikt, zeker in functie van back-upbeheer. Hier slaan ePact en Integri de handen in elkaar om te komen tot een volwaardige SaaS-oplossing, Zero Effort Backup for Office 365, die alle operationele noden kan afdekken.

Veeam Backup for Microsoft 365 (VBO 365)

Klanten kunnen enerzijds kiezen voor een VBO 365 oplossing op maat of anderzijds voor een SaaS-consumptiemodel met totale ontzorging. Als Belgische lokale speler, differentieert ePact zich van de grote, internationale spelers. Er is een directe lijn tussen de klant en de engineers waardoor het mogelijk is om actief mee te denken en klanten optimaal te servicen. Het klantenportfolio van ePact bestaat uit zowel kleine als grote klanten met respectievelijk 50 tot 9000 mailboxen. Er wordt gezocht naar de best mogelijke aanpak waarin customization tot op zekere hoogte mogelijk is. Zo gaan we voor een oplossing die het beste past bij het beleid van de klant.

Bovendien wordt er een strikt dataprivacy beleid gehanteerd. Waar processing gebeurt via de eigen Veeam back-upinfrastructuur, worden back-ups bewaard in de EU via Wasabi Cloud Object Storage (S3 compatible). Elke actie komt bovendien voort uit een incident, wordt gelogd en ieder kwartaal uitvoerig gerapporteerd aan de klant. De rapportage geeft hierbij een duidelijk beeld over de gezondheidstoestand van de back-ups.

Veeam Webportaal

ePact integreerde de Integri Cherriis oplossing om klanten optimaal te managen. Het portaal is ontworpen om zowel IT-teams als eindgebruikers te ondersteunen.

Enerzijds kunnen IT-teams rechten toewijzen aan individuen en/of groepen en anderzijds kunnen eindgebruikers op basis van deze role based access autonoom bepaalde gegevens terughalen. De self-service restore-mogelijkheden die verder gaan dan de basisfunctionaliteit en het granulaire beheer van rollen en profielen, maakt deze oplossing een betere delegatie van taken en een fijnmaziger beheer van backup- en restore-taken mogelijk.

Het webportaal biedt realtime insights. Zo kunnen klanten in afwachting van de kwartaalrapportage de vinger aan de pols blijven houden. Mochten er zich alsnog problemen voordoen, is er de mogelijkheid om maximum 2 incidenten per maand te loggen via de Service Desk. Indien extra ondersteuning of aangepaste diensten nodig zijn, kunnen deze worden aangeboden mits betaling van additionele kosten.

De VBO 365 oplossing is bovendien niet enkel afneembaar als point solution, maar kan ook integreren met andere (reeds geïmplementeerde) oplossingen. Zo kan VBO 365 bij bestaande Veeam klanten ingeplugd worden op de bestaande on premise back-upomgeving. Dit maakt dat bedrijven slechts 1 platform nodig hebben voor het veiligstellen van alle data.

Resultaten

ePact is reeds 3 jaar met de oplossing actief en ziet een mooie stijging in het aantal users.

Website
https://www.integri.services/
https://cherriis.com/

Locatie
België, Edegem

Managed Services
Zero Effort Backup for Office 365

Voordelen

  • Lokale partner
  • Customisatie
  • Zowel kleine als grotere klanten
  • EU opslag
  • Veeam integratie


Partner contact
Christof Ugau
christof.ugau@epact.be